QuickScan

Zijn uw servicekosten niet op tijd afgerekend? Ontvangt u veel kritiek vanuit de organisatie en huurders over de afrekening servicekosten? Zien uw medewerkers op tegen de hoeveelheid en complexiteit van het afrekenen van de servicekosten? Heeft u het idee dat u geld laat liggen tijdens het afrekenen van de servicekosten? Dan is de QuickScan Servicekosten uw oplossing!

Met de QuickScan Servicekosten heeft u snel inzicht in de belangrijkste verbeterpunten. De QuickScan Servicekosten is een onafhankelijke en objectieve analyse van alle elementen binnen het servicekostenproces. De QuickScan Servicekosten bestaat uit:

 • Analyse
  De specialist van Servicekosten Solutions analyseert alle elementen binnen het servicekostenproces zoals beleid, levering, vastlegging, afrekening en evaluatie. De analyse is een combinatie van data-analyse en kwalitatief onderzoek door middel van interviews.Deze analyse resulteert in een beknopte omschrijving van het huidige servicekostenproces. Daarbij worden de knelpunten beschreven zoals die door Servicekosten Solutions en uw medewerkers worden ervaren. Een overzichtelijk document waaruit direct blijkt welke impact het servicekostenproces heeft op uw organisatie en de financiën.
 • Quick wins & advies
  Uit het analysedocument volgt een praktisch overzicht van quick wins en projecten op de langere termijn. Alles met als doel het servicekostenproces te verbeteren. U kunt hiermee zelfstandig aan de slag of onder begeleiding van Servicekosten Solutions de verbeteringen doorvoeren.

Uw voordeel

 • Een objectieve kijk op uw servicekostenproces
 • Korte doorlooptijd van drie weken
 • Concrete actielijst met quick wins
 • Advies verbeterprojecten langere termijn
 • Vaste prijs

Wilt u uw servicekostenproces snel en goed doorgelicht hebben? Neem dan contact op met Eline Tiemstra, Managing Consultant en kijk of de QuickScan Servicekosten voor u een goede start is.