Servicekostenbeleid

Heeft u al een servicekostenbeleid? Voldoet dit beleid aan de wettelijke eisen? Wilt u een servicekostenbeleid opstellen of aanpassen? De specialisten van Servicekosten Solutions helpen u graag op weg.

Onze specialisten stellen samen met u en de huurderskoepel het servicekostenbeleid op. Dit beleid is de basis voor de omgang met servicekosten. De voorstellen toetsen wij continu aan de huidige situatie binnen uw organisatie en aan de richtlijnen die door de huurcommissie zijn voorgelegd. Het is ook mogelijk om een bestaand servicekostenbeleid door onze specialisten te laten toetsen aan de wetgeving. Waar nodig wordt het beleid aangepast in overleg met u en de huurderskoepel.

Onderwerpen die in een servicekostenbeleid aan bod komen:

  • Hoe gaat de corporatie om met de verschillende elementen rondom servicekosten, zoals VvE’s, bezwaarprocedures, vertrokken huurders etc.
  • Welke kosten brengt de corporatie per servicekostencomponent in rekening
  • Hoeveel voorbereiding en toezichtkosten worden in rekening gebracht
  • Waaruit bestaan de administratiekosten
  • Etc.

Uw voordeel

  • Een servicekostenbeleid dat voldoet aan de wet
  • Snellere oplossing van huurdersvragen en discussiepunten
  • Huurders voelen zich serieus genomen, hogere klanttevredenheid
  • Mogelijkheid om servicekostenproces efficiënter in te richten

Wilt u een servicekostenbeleid laten opstellen of aanpassen? Neem voor een vrijblijvende afspraak contact op met Eline Tiemstra, Managing Consultant.